top of page

TV produkce

 

Výroba pořadů - nyní aktuální
 
- vyrábíme seriál ve spolupráci s TV Nova, kde spolupracujeme na    
  projektu v pořadu Rady ptáka Loskutáka Seriál - "Recyklace, jak je 
  neznáme" + "Společensky prospěšné projekty"
 
- vyrábíme nekomerční reportáže, pořady týkající se klubů a svazů, kde 
  jde o činnosti, které veřejnost, diváky zajímá - např. svaz rybářský,
  včelařský, šachový, ornitologické pořady, parazitologická a jiná temata.
 
- s Českou televizí i TV Nova kreativně vymýšlíme nekomerční seriály, kde
  se prezentují zajímavé činnosti, reportáže, aktuální dění, které zajímá
  diváky.
Výroba TV spotů, promo videa pro firmy
 
- vyrábíme TV spoty, které fungují.
- pokud jde o posílení značky, image, pak umíme vybudit silný vliv a otisk  
  do srdce každého diváka.
- pokud jde o prodejní TV spot, umíme s kreativním i obchodním duchem
  využít své zkušenosti, a vyrobit spot, který se umí prodat.
- jde o to, jaký záměr tomu s klientem dáme.
- strategie (marketing) - storyboard se scénářem - vyrobení - strategické
  nasazení vyrobeného díla v médiích
 
Vyrábíme již několik let ze svých zdrojů, proto je naše výroba ekonomická.
Svojí praxi a zkušenosti si ceníme, proto nejsme nejlevnější, ale mohou si nás dovolit běžné střední a větší společnosti.
 

 

Výroba teleshoppingu

 

- teleshopping je od pradávna jedním z nejstarších prodejních řemesel.
- umět prodat před publikem není jednoduché, tím spíše vyrobit TV Spot,
  který by magicky oslovil diváky tak, aby získali diváci důvěru, a s jasným
  přesvědčením reagovali pozitivně na daný prezentující výrobek či službu.
 
- natočeno několik destítek fungujících spotů, které vyjadřovaly přesně
  Ducha dané věci a uměly se prodat.
- skloubení kreativity, obchodu a budování značky produktu
- je to vždy výzva, kdy z mnohdy běžného produktu uděláme neobyčejný 
  s geniálními vlastnostmi, kdy jej potřebují zcela všichni.
 
bottom of page